Kirkland Crew Tee6 Neck Pack Signature Men's xBoderC

Kansarmoede

Kansarmoede is een segment van armoede waarin een laag zelfbeeld en het verlies aan eigenwaarde de eigen keuzemogelijkheden en veerkracht van mensen in kansarmoede beperken. Dit maakt duurzame hulpverlening quasi onmogelijk.

Uit een diep dal

Mensen in kansarmoede zijn niet in staat om zelfstandig de armoedeval te doorbreken. Dit maakt dat bij het uitblijven of falen van externe hulp deze problematiek per definitie van generatie op generatie wordt doorgegeven. Hier is een innovatieve aanpak nodig!

Kirkland Crew Tee6 Neck Pack Signature Men's xBoderC

Kirkland Crew Tee6 Neck Pack Signature Men's xBoderC

Kirkland Crew Tee6 Neck Pack Signature Men's xBoderC

De kracht van een buddy

Professionele coaches leiden onze vrijwilligers op tot buddy’s in empowerment. Zij leren hoe een fragiel vlammetje doorheen een vertrouwensrelatie aangewakkerd kan worden tot een waar kampvuur.

Samen de strijd aanbinden

Opgeleide vrijwilligers worden gekoppeld aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig buddytraject. Deze gearrangeerde vriendschap verloopt in een kader van gelijkwaardigheid en is gericht op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.T 2017 Creative For Print A Brand Clothing Shirt Arciton Graffiti lJ3TK1cF

Kirkland Crew Tee6 Neck Pack Signature Men's xBoderC

Opgeleide vrijwilligers

553Kirkland Crew Tee6 Neck Pack Signature Men's xBoderC

Gekoppelde buddy's

Kirkland Crew Tee6 Neck Pack Signature Men's xBoderC